Współpraca WIT z Asseco Poland!

Współpraca WIT z Asseco Poland!

Od grudnia 2014 r. Samorząd Studentów rozpoczął współpracę z firmą Asseco Poland w ramach projektu: 3P – Polish Programmers Project.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności oraz atrakcyjności marki Asseco na uczelniach.

Celem dla nas jest zwiększenie atrakcyjności dla obecnych i przyszłych studentów WSISiZ oraz aktywizacja życia studenckiego na uczelni. Wspólnie z partnerem Asseco opracowaliśmy plan współpracy na rok akademicki 2014/2015 w którym zawiera się:

  • Wspólna organizacja mikołajek
  • Organizacja wykładu pt. Analiza Biznesowa w IT – prelegentem będzie jeden z ekspertów Asseco
  • Wspólnie z Asseco i innymi firmami organizacja całodniowego wydarzenia polegającego na wielu prelekcjach w ciągu dnia połączonego z tzw. targami pracy. Wydarzenie ma być ogólnie otwarte.
Umiejêtnoœci

Opublikowano w dniu

Grudzień 13, 2014