Komisje Wydziałowe

Dzięki komisjom stypendialnym student może ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • zapomogi.

Od decyzji podjętej przez Wydziałową Komisję Stypendialną studentowi przysługuje prawo odwołania się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

%

składu komisji stypendialnych muszą stanowić studenci.

KOMISJA STYPENDIALNA – Wydział Informatycznych Technik Zarządzania*
 • Anna Bieniasz
 • Artur Wróblewski
 • Paweł Przetacki
KOMISJA STYPENDIALNA – Wydział Informatyki**
 • Agnieszka Rudnicka
 • Maciek Kupidura
 • Kondrad Dylski
KOMISJA ODWOŁAWCZA – Wydział Informatycznych Technik Zarządzania oraz Wydział Informatyki
 • Karolina Kurowska
 • Marek Imieliński
 • Kondrad Przepiórzyński

*prowadzone kierunki studiów ADMINISTRACJA oraz ZARZĄDZANIE
**prowadzone kierunki studiów GRAFIKA oraz INFORMATYKA

Share This