Senat

Do kompetencji Senatu należy między innymi:

  • proponowanie zmian w Statucie Uczelni,
  • uchwalanie regulaminu studiów i jego zmian,
  • ustalanie warunków i trybu rekrutacji na studia,
  • ustalanie wytycznych dotyczących planów studiów i programów nauczania,
  • ustalanie ogólnych kierunków działalności Uczelni,
  • podejmowanie uchwał dotyczących tworzenia i likwidacji kierunków studiów.

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni.

W skład Senatu WIT wchodzą:

  • Barbara Jóźwiak
  • Rafał Sieńkowski
  • Adam Foryś
  • Maciek Kupidura
h
Share This