Dokumenty do pobrania

Podanie wznowienie / przeniesienie na studia

PDF

Podanie do Prorektora ws. czesnego

PDF

Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim

PDF

Regulamin Samorządu Studenckiego

PDF

Regulamin studiów WIT

PDF

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

PDF

Regulamin stypendiów

PDF

Regulamin studiów podyplomowych

PDF

Regulamin MSJO

PDF

Umowa licencyjna MSDNAA – Wydział Informatyki

PDF

Umowa licencyjna MSDNAA – Wydział ITZ

PDF

Umowa licencyjna SPSS

PDF

Kodeks etyki studenta

PDF

Ubezpieczenia zdrowotne studentów

PDF

Share This